doel

Ons doel is om mensen in de weide regio te inspireren om vaker lokaal, seizoensgebonden en gifvrij te eten. Van een eerste kennismaking met het erf tot actief zijn in de tuinen: de mogelijkheden om lokaal te eten zijn eindeloos. Het gaat verder dan alleen het produceren, wij willen ook laten beleven, proeven en kennis overdragen om ook in je eigen leven dit te kunnen toepassen en hierdoor een verschil te maken. Ook willen wij graag een sociale omgeving bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hierdoor eenzaamheid tegen te gaan en lichamelijk actief bezig te zijn. Dit zijn belangrijke zaken om goed en gezond te blijven en daarnaast eenzaamheid tegen te gaan. Door de bovengenoemde doelstelling geven wij aan de omgeving een biodiverserf tussen 2 grote natuurgebieden in te weten het Fochtloeerveen en het Drents-Friesche woud en worden deze gebieden hierdoor aan elkaar verbonden.

Onze pijlers

 • MÉÉR BIODIVERSITEIT
 • GEZOND VOEDSEL ZONDER PESTICIDEN
 • EEN BODEM VOL LEVEN, VOEDINGSSTOFFEN & VEERKRACHT
 • MEER WELZIJN VOOR BURGERS & BOEREN
 • EDUCATIE OM ZELF VOEDSEL TE PRODUCEREN
 • MINDER VOEDSELKILOMETERS, EN DAARDOOR MINDER UITSTOOT, PLASTIC VERPAKKINGEN ÉN VOEDSELVERSPILLING
 • VERBINDING MET ONS VOEDSEL,
 • EDUCATIE DE BODEM EN DE BOER
 • KRINGLOPEN SLUITEN
 • EENZAAMHEID VOORKOMEN
 • KENNIS DELEN
 • VERBINDEN VAN DE REGIO IN ALLE ASPECTEN ORGANISATIES, MENSEN, INSTELLINGEN
 • BEWEGING STIMULEREN
 • AANTREKKELIJK ERF VOOR DE WEIDE REGIO (MEER DAN 30 KM)
 • EVENEMENTEN VOOR BIODIVERSITEIT ORGANISEREN
 • EVENEMENTEN VOOR SAMENKOMST, ZANG EN DANS ORGANISEREN

Stichting de tuinen van Appelscha is opgezet om een erf te creëren waar je gezond kan bewegen, eten en voedsel kan verkrijgen voor iedereen.

2.1 bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 personen. In de tuinen zijn inmiddels meer dan 17 vrijwilligers actief.

Op dit moment zijn de bestuursleden

Richard

Lycke

Caroline

Martin

Jacintha

2.2.1. Locatie van de Boerderij

Wij beschikken over een A locatie aan de Vaart 3 in Fochteloo / Appelscha. Zo bevindt de bushalte zich 800 meter vanaf de locatie. Aan de vaart varen de bootjes voorbij, waarbij wij met de gemeente willen kijken voor een aanleg steiger, zodat ook deze mensen eenvoudig het erf kunnen bezoeken. Door de goede ontsluiting van de doorgaande weg die voor het huis ligt naar de autoweg kan er ook makkelijk met de auto de locatie bezocht worden. Door de ligging tussen de weilanden is er altijd een mogelijkheid voor verdere uitbreiding in de toekomst. Voor de inwoners van de kernen Appelscha, Oosterwolde en Ravenswoud is de locatie zelfs per voet of fiets bereikbaar. ongeveer tussen de 800 meter en 2,5 kilometer. Dit is ook voor veel vrijwilligers een goed te overbruggen afstand en hierdoor erg in trek bij inwoners om vrijwilliger te worden. Doordat het erf vrijstaand is gelegen en de zijde van de tuinen op het buitengebied gelegen is, zal er geen overlast zijn van omwonenden en hierdoor het project ook kunnen blijven bestaan. De directe buren, die niet direct aan het gedeelte grenzen, zijn bekend met onze plannen en erg enthousiast. Door de grote eigen parkeerplaats voor 40 tot 50 auto’s is ook invulling gegeven aan de mensen die komen met de auto. Eventueel is er eenvoudig een grotere parkeerplaats te realiseren. Doordat het direct aan het water, knooppunten fietspad en de doorgaande weg ligt is er sprake van een zicht locatie, zodat ook mensen spontaan aankomen als toevallige voorbijganger. Fietsers kunnen dan ook even kunnen uitrusten in de tuinen.

2.2.2. Deelnemers

Deelnemers en betrokkenen. Deelnemers zijn vrijwilligers onder andere vrijwilligers die iets willen leren, elkaar ontmoeten om zo uit hun isolement te komen. Van jong tot oud zijn welkom en kunnen verbindingen worden gelegd, geleerd worden van elkaar en met elkaar. Naast de vrijwilligers zijn er ook personen die vanuit een burn out, een afstand tot de arbeidsmarkt komen en zicht willen inzetten. Ook voor deze mensen is er plek en hier werken wij niet met vergoedingen.

2.3 Doel en middelen

Doel en middelen van het erf . Met de activiteiten op het erf willen we laten zien hoe gezond, lekker, betaalbaar en makkelijk lokaal eten en gezond bewegen is. Door eerlijk en gezond eten te produceren kunnen wij de bezoekers van het erf uit de gehele regio voorzien van voedsel. Doordat deelnemers helpen met tuinieren op het erf in combinatie met een ervaren tuinder wordt de kennis bij de deelnemers vergroot. Mensen bewust maken van de seizoenen, maar ook helpen recepten te delen en koken met bijvoorbeeld onze gemeenschappelijke maaltijden die we onlangs weer gehad hebben. Hier worden groenten geoogst en hierna ideeën en recepten uitgewisseld en is er een gezellig samen zijn. Via verse maaltijden in de toekomst kunnen ook mensen voorzien worden van (h)eerlijke maaltijden, die nu niet in de mogelijkheid zijn om te koken. Mensen uit isolement halen en gezond bezig laten zijn. Wanneer de mensen vitaal zijn en een goede sociale omgeving hebben, worden de mensen gelukkiger, gezonder en leven langer. Wij hopen met het erf en de kennis, kunde en producten die hier worden opgedaan de bezoekers een vitaler, gezonder en socialere omgeving te bieden. Niet alleen voor het bezoek is dit belangrijk, maar wij willen graag de bezoekers ook informatie en kennis meegeven, zodat ze in hun eigen omgeving soms ook ver buiten Appelscha een verschil kunnen maken. Genieten van natuur en van elkaar. Eigen moestuintjes en educatie moestuintjes zijn geplaatst waar mensen kosteloos gebruik van kunnen maken. Voor kinderen en jongeren is het erf aantrekkelijk en leuk om te komen. Motto is van grond tot mond. Lekker spelen en beleven. Spelenderwijs wordt er veel kennis opgedaan van biodiversiteit, landbouw, veeteelt, waterbeheer, insecten, bloemen, planten, bomen, grondbeheer, bewegen, eten en nog veel meer. Er zal op deze manier ook bewustwording komen bij de jeugdige bezoekers hoe we een toekomstbestendig leven op kunnen bouwen, zodat ook de generaties na ons plezier kunnen hebben. Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst en op deze manier zal alle activiteiten die de stichting onderneemt, niet alleen zichtbaar blijven binnen het erf, maar ook ver daar buiten. Bij de mogelijke toekomstige dagbesteding in vorm van samenwerking met een organisatie die dagbesteding uitvoert of misschien dat dit toekomstig opgezet gaat worden, het gaat hierbij niet direct om productie maar om welbevinden. Ook deelnemers, die voor de beleving aanwezig zijn, krijgen hier de ruimte, om te rusten of recreëren, zoals wandelen in weilanden, omgeving of op een bankje even genieten. Er zullen deelnemers bij zijn, die het erg zwaar hebben door autisme en epilepsie en op andere plekken al enkele mislukkingen ervaren hebben. Ook zij komen in dit liefdevolle concept tot rust en vinden hun plekje, ondanks bijzonder moeilijke momenten. Alles in de tuinen ademt er natuur, rust en ruimte. Deelnemers, die graag in de buitenlucht zijn, werken daar. Het perceel wordt eventueel uitgebreid met een gehuurd of aangekocht aanliggend stuk weiland met een grote van 3 hectare en biedt voldoende werk voor dagelijkse bezigheden als maaien, zaaien, oogsten, onkruid wieden, dieren verzorgen enz. Er zijn paarden, pony’s en ander kleinvee als kippen, geiten, varkens en konijnen. Deze dieren hebben dagelijks aandacht en verzorging nodig. In het contact met de dieren kunnen deelnemers angsten overwinnen en groeien in hun eigenwaarde. Er is een moestuin voor kleinschalige teelt en een pluktuin met groenten, bloemen en fruit, waarvan het hele proces van dag tot dag te volgen is. Dit verhoogt de aandacht en beleving Leden van het team begeleiden de deelnemers bij hun dagelijkse activiteiten en de leiding houdt de lijnen kort om de gewenste benadering te realiseren.

Op dinsdagmorgen en zaterdagmorgen zijn de vaste momenten dat er vrijwilligers aanwezig zijn. Op deze momenten worden zaken besproken, gezamenlijk getuinierd en gezellig thee / koffie gedronken. Naast deze momenten zijn vele vrijwilligers gedurende de week ook aanwezig en wordt er vaak via de whatsapp groep afgesproken om samen te komen, ideeën uitgewisseld en tips gegeven. Op het erf is een onderkomen gerealiseerd om droog en windvrij te zitten met een groep. Ook is er inmiddels een kas beschikbaar om te kunnen tuinieren en is er een bron van 80 meter diep die van het nodige water voorziet.

Een aantal keren per jaar wordt er bijeengekomen om een maaltijd gezamenlijk te houden van vers geoogste producten uit de tuin. Dit versterkt het gezamenlijke gevoel en zorgt ook voor de nodige tips en recepten om de groenten van de tuin te gebruiken en klaar te maken.

Te ontwikkelen activiteiten

Doordat er een kapschuur toegevoegd gaat worden, is er een faciliteit waar droog gezeten kan worden en is er een mogelijkheid om meerder activiteiten op het erf te organiseren. Onderstaand een kleine opsomming van activiteiten die al gerealiseerd worden of in ontwikkeling zijn:

Boerendag                                          Oogstfeest                               Appeldag Appelscha                           
Voedsel festijn                                     Natuurbeleving                         Met boswachter bosje in         
Ontdek de insecten en reptielen                      Hoe groeien de planten, groenten en fruit
Snoeien van fruitbomen                                   Onderhoud van singels                  Moes tuinieren
Totaal beleving boerenerf                    Biodiversiteit vergroten                     Water huishouding
Gezonde levensstijl                             Beweging in natuur                        Gezonde groenten en fruit
De mooiste zonnebloem voor kinderen. Zelf poten bekijken en verzorgen

Workshops

Tuintjes voor de basisschool

m2 moestuin in je eigen achtertuin

De stichting tuinen van Appelscha heeft onder andere subsidies gekregen vanuit gemeente Ooststellingwerf en vanuit de provincie Friesland. Hiernaast worden er giften gegeven en is er vanuit bedrijven en instellingen sprake van sponsoring. Hierdoor zal de stichting ook in de toekomst blijven bestaan.

De stichting is in 2007 opgericht met doel om kansarme kinderen en jongeren wereldwijd te helpen. Sinds 2016 is de stichting niet meer actief geweest in het ontvangen van gelden en waren de gesteunde doelen inmiddels zelfredzaam geworden. Sinds 2016 heeft de stichting geen geld meer ontvangen of uitgegeven en was het banksaldo € 0,- ook is de bankrekening opgezegd. Doordat deze plannen al sinds 2015 in de maak waren, maar er geen locatie beschikbaar was tot een jaar geleden is het een slapende stichting geweest met als doel om deze weer actief te maken als de plannen gerealiseerd konden worden. inmiddels is er sinds eind 2023 weer een bankrekening geopend bij de regiobank en zijn de statuten 2024 gewijzigd. ook is het bestuur met uitzondering van de voorzitter geheel vernieuwd. Hierdoor staat de stichting weer klaar voor de nieuwe activiteiten.

De gelden zullen gebruikt worden om het erf biodivers in te richten, faciliteiten te realiseren voor de bezoekers van het erf, voeding en verzorging voor de dieren en deze een goede plek te geven, educatie geven en evenementen / workshops organiseren om de kennis te vergroten op het gebied van biodiversiteit, eerlijk voedsel, beweging stimuleren, vereenzaming bestrijden en sociale betrokkenheid vergroten.

Het vermogen zal vooral digitaal ontvangen en uitgegeven worden. Een overzicht van de gelden zal dus inzichtelijk zijn via de bankrekening. Hier zal elk jaar ook een overzicht van gemaakt worden en gepubliceerd worden op de website en ook op verzoek verstrekt worden aan donateurs en subsidie instanties. Wat betreft de vastlegging is dit ook verplichting voor de ontvangen subsidies.