Missie

Ons doel is om mensen in de weide regio te inspireren om vaker lokaal, seizoensgebonden en gifvrij te eten. Van een eerste kennismaking met het erf tot een lidmaatschap van de tuinderij: de mogelijkheden om lokaal te eten zijn eindeloos. Het gaat verder dan alleen het produceren, wij willen ook laten beleven, proeven en kennis overdragen om ook in je eigen leven dit te kunnen toepassen en hierdoor een verschil te maken. Naast deze zaken willen wij graag een sociale omgeving bieden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en lichamelijk actief bezig te zijn. Dit zijn belangrijke zaken om goed en gezond te blijven en daarnaast eenzaamheid tegen te gaan.

MÉÉR BIODIVERSITEIT
GEZOND VOEDSEL ZONDER PESTICIDEN
EEN BODEM VOL LEVEN, VOEDINGSSTOFFEN & VEERKRACHT
MEER WELZIJN VOOR BURGERS & BOEREN
EERLIJKE PRIJZEN
MINDER VOEDSELKILOMETERS, EN DAARDOOR MINDER UITSTOOT, PLASTIC VERPAKKINGEN ÉN VOEDSELVERSPILLING
EEN BLOEIENDE LOKALE ECONOMIE
VERBINDING MET ONS VOEDSEL, DE BODEM EN DE BOER
KRINGLOPEN SLUITEN
EENZAAMHEID VOORKOMEN
KENNIS DELEN
VERBINDEN VAN DE REGIO
BEWEGING STIMULEREN
AANTREKKELIJK ERF VOOR DE WEIDE REGIO (MEER DAN 30 KM)

Stichting de tuinen van Appelscha en onze zorg zijn opgezet om een erf te creëren waar je gezond kan bewegen, eten en voedsel kan verkrijgen voor iedereen.

Het idee om in de toekomst verder samen te werken of zelf een zorgboerderij te realiseren is ontstaan vanuit het ideaal om mensen, met een achterstand of onmogelijkheid mogelijkheden te bieden op de boerderij te werken en zich belangrijk en gewaardeerd te voelen. Wij willen eventueel kijken om samen met andere locale zorgaanbieders de zorg aan te bieden aan cliënten.

2.1 bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 5 personen. Stichting @mercy krijgt een nieuwe start en de activiteiten van de stichting zijn elders ondergebracht. Stichting @mercy zal straks beter bekend staan als de tuinen van Appelscha en Onzez.org. Door de wijzigingen zijn op dit moment Richard en Lycke actief binnen de stichting en als de wijzigingen een feit zijn medio november 2023 zullen ook Caroline, Dunja en Evert de stichting bestuurlijk komen versterken. Inmiddels zijn er ook 13 vrijwilligers actief.

2.2 Onderdelen

Bio divers erf

Bloemenpluktuin

Groentetuin

Elzen singel

Koeien

Varkens

Kinderboerderij

Speeltuin

Gezamenlijke tuin

Moestuintjes

Smultuin

Spijkerdorp

Poel

Meidoornhaag

Boomgaard met fruitbomen

2.2.1. Boerderij

Wij beschikken over een A locatie aan de Vaart 3 in Fochteloo / Appelscha. Zo bevindt de bushalte zich 800 meter vanaf de locatie. Aan de vaart varen de bootjes voorbij, waarbij wij met de gemeente willen kijken voor een aanleg steiger, zodat ook deze mensen eenvoudig het erf kunnen bezoeken. Door de goede ontsluiting van de doorgaande weg die voor het huis ligt naar de autoweg kan er ook makkelijk met de auto de locatie bezocht worden. Door de ligging tussen de weilanden is er altijd een mogelijkheid voor verdere uitbreiding in de toekomst. Dit zal mogelijk nooit gebeuren, maar is wel mogelijk. Voor de inwoners van de kernen Appelscha, Oosterwolde en Ravenswoud is de locatie zelfs per voet of fiets bereikbaar. ongeveer tussen de 800 meter en 2,5 kilometer. Dit is ook voor veel vrijwilligers een goed te overbruggen afstand en hierdoor erg in trek bij inwoners om vrijwilliger te worden. Doordat het erf vrijstaand is gelegen en de zijde van de tuinen op het buitengebied gelegen is, zal er geen overlast zijn van omwonenden en hierdoor het project ook kunnen blijven bestaan. De directe buren, die niet direct aan het gedeelte grenzen, zijn bekend met onze plannen en erg enthousiast. Door de grote eigen parkeerplaats voor 40 tot 50 auto’s is ook invulling gegeven aan de mensen die komen met de auto. Eventueel is er eenvoudig een grotere parkeerplaats te realiseren. Doordat het direct aan het water, knooppunten fietspad en de doorgaande weg ligt is er sprake van een zichtlocatie, zodat ook mensen spontaan aankomen als toevallige voorbijganger. Fietsers kunnen dan ook even kunnen uitrusten in de tuinen.

2.2.2. Deelnemers

Deelnemers en betrokkenen. Deelnemers zijn vrijwilligers en in de toekomst mogelijk ook deelnemers die komen van samenwerkingspartners of rechtstreeks op Persoonsgebonden Budget (PGB). Samenwerkingspartijen en vertegenwoordigers van deelnemers zijn betrokkenen in het proces en moeten geraadpleegd en geïnformeerd worden over de gang van zaken en het welbevinden van de deelnemers.

2.3 Doel en middelen

Doel en middelen van het erf . Met de activiteiten op het erf willen we laten zien hoe gezond, lekker, betaalbaar en makkelijk lokaal eten en gezond bewegen is. Door eerlijk en gezond eten te produceren kunnen wij de bezoekers van het erf uit de gehele regio voorzien van voedsel. Doordat deelnemers helpen met tuinieren op het erf in combinatie met een ervaren tuinder wordt de kennis bij de deelnemers vergroot. Mensen bewust maken van de seizoenen, maar ook helpen recepten te delen en koken met bijvoorbeeld onze gemeenschappelijke maaltijden die we onlangs weer gehad hebben. Hier worden groenten geoogst en hierna ideeën en recepten uitgewisseld en is er een gezellig samen zijn. Via verse maaltijden in de toekomst kunnen ook mensen voorzien worden van (h)eerlijke maaltijden, die nu niet in de mogelijkheid zijn om te koken. Mensen uit isolement halen en gezond bezig laten zijn. Wanneer de mensen vitaal zijn en een goede sociale omgeving hebben, worden de mensen gelukkiger, gezonder en leven langer. Wij hopen met het erf en de kennis, kunde en producten die hier worden opgedaan de bezoekers een vitaler, gezonder en socialere omgeving te bieden. Niet alleen voor het bezoek is dit belangrijk, maar wij willen graag de bezoekers ook informatie en kennis meegeven, zodat ze in hun eigen omgeving en ver buiten Appelscha ook een verschil kunnen maken. Genieten van natuur en van elkaar. Eigen moestuintjes en educatie moestuintjes worden geplaatst. Voor kinderen en jongeren is het erf aantrekkelijk en leuk om te komen. Motto is van grond tot mond. Lekker spelen en beleven. Spelenderwijs wordt er veel kennis opgedaan van biodiversiteit, landbouw, veeteelt, waterbeheer, insecten, bloemen, planten, bomen, grondbeheer, bewegen, eten en nog veel meer. Er zal op deze manier ook bewustwording komen bij de jeugdige bezoekers hoe we een toekomstbestendig leven op kunnen bouwen, zodat ook de generaties na ons plezier kunnen hebben. Wie de jeugd heeft, heeft ook de toekomst en op deze manier zal alle activiteiten die de stichting onderneemt, niet alleen zichtbaar blijven binnen het erf, maar ook ver daar buiten. Bij de mogelijke toekomstige dagbesteding in vorm van samenwerking of misschien dat dit opgezet gaat worden, zoor de grote vraag, gaat het niet direct om productie maar om welbevinden. Ook deelnemers, die voor de beleving aanwezig zijn, krijgen hier de ruimte, om te rusten of recreëren, zoals wandelen in weilanden, omgeving of op een bankje even genieten. Er zullen deelnemers bij zijn, die het erg zwaar hebben door autisme en epilepsie en op andere plekken al enkele mislukkingen ervaren hebben. Ook zij komen in dit liefdevolle concept tot rust en vinden hun plekje, ondanks bijzonder moeilijke momenten. Het boeren De boerderij bestaat uit de woonboerderij, waar Richard en Lycke samen met de kinderen wonen, en een aantal bijgebouwen. Deze worden prive gebruikt en zijn dan ook gescheiden van de rest van het erf en de activiteiten van de stichting Alles in de tuinen ademt er natuur, rust en ruimte. Deelnemers, die graag in de buitenlucht zijn, werken daar. • Het perceel wordt eventueel uitgebreid met een gehuurd of aangekocht aanliggend stuk weiland met een grote van 3 tot 7 hectare en biedt voldoende werk voor dagelijkse bezigheden als maaien, zaaien, oogsten, onkruid wieden, dieren verzorgen enz. • Er zijn paarden, ezels, pony’s en ander kleinvee als kippen, geiten, varkens en konijnen. Deze dieren hebben dagelijks aandacht en verzorging nodig. In het contact met de dieren kunnen deelnemers angsten overwinnen en groeien in hun eigenwaarde. • Er is een moestuin voor kleinschalige teelt en een pluktuin met groenten, bloemen en fruit, waarvan het hele proces van dag tot dag te volgen is. Dit verhoogt de aandacht en beleving Leden van het team begeleiden de deelnemers bij hun dagelijkse activiteiten en de leiding houdt de lijnen kort om de gewenste benadering te realiseren.

Hier ziet u een dagindeling voor begeleid werken op de boerderij: 9:00 uur aankomst en gezamenlijk de dag doornemen. 09.15 uur

beginnen aan het werk bijv. het voeren van de dieren in de kleinveeboerderij. 10.45 uur koffie / thee pauze 11.00 uur werkzaamheden doen of de lunch mee voorbereiden. 12.30 uur gezamenlijke maaltijd. 13.00 uur weer werkzaamheden doen 15.30 uur koffie / thee pauze 16.15 uur einde van de werkdag, gezamenlijk even terugkijken op de dag. 16.30 uur iedereen gaat weer naar huis. Dit is een overzicht van de groepen en hun werkzaamheden. Dieren verzorging / technische dienst • Stallen schoonhouden. • Dieren verzorgen. • Onderhoud aan erf, tuinen en gereedschap, gastenverblijf, terrein afzetting en dieren verblijven. Tuinieren • Moestuin, pluktuin aanleggen en onderhouden. • Kruidentuin aanleggen en onderhouden. • Gastenverblijf / huishoudelijke dienst • Koffie en thee zetten. • Taarten bakken. • Was doen. • Stoffen / dweilen / opruimen. • Tafels theeschenkerij mensen bedienen theeruin ontwerpen en maken. • Seizoen gerichte producten maken. Klanten in de winkel helpen winkel netjes maken en inrichten • Fruit en groenten inmaken. • Mozaïeken. • Schilderen. Er zijn dagelijks terugkerende activiteiten, maar er wordt soepel mee omgegaan. Bij wat we doen, wordt er gekeken naar de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Ook de tijd van het jaar heeft invloed op de activiteiten. Zo zijn er in de winter, als het te koud is om buiten te werken, alternatieven.

Dagelijkse werkzaamheden: • Dieren voeren. • Hokken en stallen van de dieren schoonmaken en van nieuw stro voorzien, • Werk in de groentetuin; zaaien; onkruid wieden en eventueel oogsten van groenten en fruit, • Onkruidvrij houden van de tuin, • De boerderij vrijhouden van zwerfvuil. Periodieke werkzaamheden: • Hooi en stro binnen halen. • Erf en weiland verzorgen. • Groente en fruit oogsten en verwerken (groeten wecken, jam maken van fruit). • Gebouwen onderhouden. Winter activiteiten: • Wintervoer verzamelen voor de dieren. • Bomen en struiken snoeien. • De moestuin beschermen tegen vorst. • Boerderij winterklaar maken en onderhoud plegen. • Het onderhouden en oogsten van de wintergroenten.

2.4 Activiteiten ontwikkelen

Te ontwikkelen activiteiten

Doordat er een kapschuur toegevoegd gaat worden, is er een faciliteit waar droog gezeten kan worden en is er een mogelijkheid om meerder activiteiten op het erf te organiseren. Onderstaand een kleine opsomming van activiteiten die al gerealiseerd worden of in ontwikkeling zijn:

Boerendag                                          Oogstfeest                               Appeldag Appelscha                           
Voedsel festijn                                     Natuurbeleving                         Met boswachter bosje in         
Ontdek de insecten en reptielen                      Hoe groeien de planten, groenten en fruit
Snoeien van fruitbomen                                   Onderhoud van singels                  Moes tuinieren
Totaal beleving boerenerf                    Biodiversiteit vergroten                     Water huishouding
Gezonde levensstijl                             Beweging in natuur                        Gezonde groenten en fruit
De mooiste zonnebloem voor kinderen. Zelf poten bekijken en verzorgen