Het idee van de zorgboerderij is ontstaan vanuit het ideaal om mensen, met een verstandelijke beperking van midden of laag

niveau en met gedragsproblematiek, de mogelijkheid te bieden op een boerderij te werken en zich belangrijk en gewaardeerd te voelen. Wij willen eventueel kijken om samen met andere locale zorgaanbieders de zorg aan te bieden aan clienten. Eventueel willen we een stichting zonder winst-oogmerk opzetten, daarin zijn de activiteiten voor de deelnemers overgenomen, met personeel en dezelfde deelnemers. De stichting haar activiteiten tot beheer van roerend goed.

2.1 bestuur van de stichting

Het bestuur van stichting wanneer er een stichting aangesteld wordt, dan ligt het algemene beheer van de zorg van de zorgboerderij in handen van de stichting. Zij bepaalt het algemene beleid van, draagt zorgt voor de financiële administratie van de zorg, het inkoop/verkoop, en het personeelsbeleid van de zorg. De dagelijkse uitvoering zal in handen liggen van Lycke, tezamen met een aantal andere personeelsleden van de stichting. • Lycke geeft leiding aan het team van medewerkers en stagiaires en doet de administratie. Haar ervaring ligt op het vlak van de dieren, theeschenkerij, winkel, planten. Deze ervaring is omgezet in het geven van begeleiding op de boerderij. • Een medewerker zal verantwoordelijk worden aansturen zorg en andere aanverwante zoals vervoer van deelnemers.

2.2 Onderdelen

2.2.1. Boerderij

De boerderij ligt buiten de bebouwde kom aan de Zwartendijk, van de plaats Kampen, in de landelijke omgeving, op fietsafstand van de het centrum van Kampen die 50.000 inwoners heeft. Binnen 1 kilometer van de boerderij, ligt het treinstation en bushalten en de provinciele weg N50 welke een goede bereikbaarheid gerandeerd. Het natuurgebied met fiets- en wandelroutes lopen langs de boerderij, wat veel aanloop van buiten geeft. Door de nieuwe ontwikkelingen en plannen wordt de boerderij op dit moment verkocht, samen met 2 andere boerderijen aan dezelfde weg. Dit biedt ook perspectief voor samen werking. Alle 3 de boerderijen hebben een goed en ruim bestemmingsplan toegewezen gekregen, waardoor en misschien een stukje overlap is van activiteiten waarbij je elkaar kan helpen en versterken, hiernaast zullen er ook andere ideeen en activiteiten zijn die alleen maar een aanvulling zijn voor de andere boerderijen op de mooie Zwartendijk.

2.2.2. Atelier

Atelier Behalve de boerderij is er in de ruimten van de schuur de mogelijkheid waar deelnemers kunstzinnige activiteiten kunnen doen. Het atelier is op tijden van de dagactiviteiten geopend voor publiek en de werken van de deelnemers kunnen in de winkel gekocht worden. De opbrengst hiervan gaat weer naar de stichting als deze opgezet is en anders in het bedrijf waar de dagbesteding zich in bevindt.

2.2.3. Deelnemers

Deelnemers en betrokkenen De deelnemers komen van samenwerkingspartners of rechtstreeks op Persoonsgebonden Budget (PGB). Samenwerkingspartijen en vertegenwoordigers van deelnemers zijn betrokkenen in het proces en moeten geraadpleegd en geïnformeerd worden over de gang van zaken en het welbevinden van de deelnemers.

2.3 Doel en middelen

Doel en middelen het gaat bij de dagbesteding niet direct om productie maar om welbevinden. Ook deelnemers, die voor de beleving aanwezig zijn, krijgen hier de ruimte, om te rusten of recreëren, zoals wandelen in weilanden, omgeving of op een bankje even ervan genieten. Er zullen deelnemers bij zijn, die het erg zwaar hebben door autisme en epilepsie en op andere plekken al enkele mislukkingen ervaren hebben. Ook zij komen in dit liefdevolle concept tot rust en vinden hun plekje, ondanks bijzonder moeilijke momenten. Het boeren De boerderij bestaat uit de woonboerderij, waar Richard en Lycke samen met de kinderen wonen, en een aantal bijgebouwen. Alles ademt er natuur, rust en ruimte. Deelnemers, die graag in de buitenlucht zijn, werken daar. • Het perceel wordt eventueel uitgebreid met een gehuurd of aangekocht aanliggend stuk weiland met een grote van 3 tot 7 hectare en biedt voldoende werk voor dagelijkse bezigheden als maaien, zaaien, oogsten, onkruid wieden, dieren verzorgen enz. • Er zijn paarden, ezels, pony’s en ander kleinvee als schapen, ganzen, kippen, geiten, varkens, kippen, eenden, cavia’s en konijnen. Deze dieren hebben dagelijks aandacht en verzorging nodig. In het contact met de dieren kunnen deelnemers angsten overwinnen en groeien in hun eigenwaarde. • Er is een moestuin voor kleinschalige teelt en een pluktuin met groenten, bloemen en fruit, waarvan het hele proces van dag tot dag te volgen is. Dit verhoogt de aandacht en beleving Leden van het team begeleiden de deelnemers bij hun dagelijkse activiteiten en de leiding houdt de lijnen kort om de gewenste benadering te realiseren.

Hier ziet u een dagindeling voor begeleid werken op de boerderij: 9:00 uur aankomst en gezamenlijk de dag doornemen. 09.15 uur

beginnen aan het werk bijv. het voeren van de dieren in de kleinveeboerderij. 10.45 uur koffie / thee pauze 11.00 uur werkzaamheden doen of de lunch mee voorbereiden. 12.30 uur gezamenlijke maaltijd. 13.00 uur weer werkzaamheden doen 15.30 uur koffie / thee pauze 16.15 uur einde van de werkdag, gezamenlijk even terugkijken op de dag. 16.30 uur iedereen gaat weer naar huis. Dit is een overzicht van de groepen en hun werkzaamheden. Dieren verzorging / technische dienst • Stallen schoonhouden. • Dieren verzorgen. • Onderhoud aan huis, erf en gereedschap, gastenverblijf, terrein afzetting en dieren verblijven. Tuinieren • Moestuin, pluktuin aanleggen en onderhouden. • Kruidentuin aanleggen en onderhouden. • Gastenverblijf / huishoudelijke dienst • Koffie en thee zetten. • Taarten bakken. • Was doen. • Stoffen / dweilen / opruimen. • Bijhouden gastenverblijf. Creativiteit • Tafels theeschenkerij mensen bedienen theeruin ontwerpen en maken. • Seizoensgerichte produkten maken. Klanten in de winkel helpen winkel netjes maken en inrichten • Fruit en groenten inmaken. • Mozaïeken. • Schilderen. Er zijn dagelijks terugkerende activiteiten, maar er wordt soepel mee omgegaan. Bij wat we doen, wordt er gekeken naar de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. Ook de tijd van het jaar heeft invloed op de activiteiten. Zo zijn er in de winter, als het te koud is om buiten te werken, alternatieven.

Dagelijkse werkzaamheden: • Dieren voeren. • Hokken en stallen van de dieren schoonmaken en van nieuw stro voorzien, • Werk in de groentetuin; zaaien; onkruid wieden en eventueel oogsten van groenten en fruit, • Onkruidvrij houden van de tuin, • De boerderij vrijhouden van zwerfvuil. Periodieke werkzaamheden: • Hooi en stro binnen halen. • Erf en weiland verzorgen. • Groente en fruit oogsten en verwerken (groeten wecken, jam maken van fruit). • Gebouwen onderhouden. Winter activiteiten: • Wintervoer verzamelen voor de dieren. • Bomen en struiken snoeien. • De moestuin beschermen tegen vorst. • Boerderij winterklaar maken en onderhoud plegen. • Het onderhouden en oogsten van de wintergroenten.

Samenvatting

De dagbesteding wil in de regio bij de regionale zorginstellingen en scholen een naam opbouwen in het werken met deelnemers met gedragsproblematiek. Kleinschaligheid en betrokkenheid van het personeel dragen er toe bij dat gedragsproblemen kunnen verminderen. De zorgboerderij zal ontstaan vanuit het ideaal om mensen met een verstandelijke beperking van midden of laag niveau en met gedragsproblematiek, de mogelijkheid te bieden op een boerderij te werken en zich belangrijk en gewaardeerd te voelen.

Dagbesteding Het algemene beheer van de zorgboerderij ligt in handen van het bedrijf of bij oprichting van een stichting de stichting dagbesteding. De dagelijkse uitvoering doet Lycke met medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Activiteiten zijn verdeeld over dierenverzorging, het gastenverblijf, de theeschenkerij, de winkel en het atelier In totaal kunnen 16 midden- en laag niveau verstandelijk beperkten dag besteding genieten, verdeeld over de boerderij en het atelier. Iedere deelnemer gaat op zijn/haar manier aan de slag met de eigen mogelijkheden en interesses. Er is ook ruimte voor deelnemers, waarvoor alleen de beleving het hoogst haalbare is Er staan er activiteiten gepland om het draagvlak te verbreden en buffers op te bouwen voor onzekere tijden.