Dierenhouderij

Met onze dierenhouderij houden wij dieren op een biologische wijze. Onze hlupboeren en vrijwilligers verzorgen de dieren. Educatie wordt verzorgd doormiddel van bordjes met informatie en QR codes.

De volgende dieren zijn op de boerderij te vinden:
– varken : met uitleg over het varken zoals herkomst, leeftijd, draagtijd etc.

uitleg varken op de muur                  Buiten verblijf varkens              Binnen verblijf varkens

– ezels en shetlandpony’s: met uitleg over de ezel en pony’s zoals herkomst, leeftijd, draagtijd etc. Ook is het mogelijk om met een ezel te wandelen, te borstelen en te knuffelen. De kinderen mogen bij de ezels in de wei.

Ezels kunnen niet altijd op nat gras staan en kunnen niet goed tegen de regen. Pony’s mogen altijd in de regen buiten staan omdat hun vacht hier tegen bestand is.
De ezels hebben daarom een stal nodig of schuilplaats in de weide zodat ze bij slecht weer kunnen schuilen in de stal. De dieren kunnen snachts verblijven in de schuilplek in de wei en wanneer genoeg ruimte is ook in de schuur.

-geiten en schapen : met uitleg over de geit zoals herkomst, leeftijd, draagtijd, etc. Ook is het mogelijk om in de wei van de geiten te lopen en met ze te knuffelen.

De weide is toegankelijk via een schuingeplaatst hek, zodat deze ook weer dicht valt of via veer. Het hok wordt geplaatst op een of meerdere stelcon platen of betonnen tegels waar stro op ligt. Verblijf kan doormiddel van kraanje opgetilt worden, waardoor mest wat er onder ligt door kraantje direct in kar geschept kan worden. Zijn er te weinig activiteiten voor dagbesteding kunnen de hulpboeren dit altijd met de hand doen en anders via trekker met kraantje. Dit kan wanneer nodig veel tijd besparen. Hetzelfde geldt voor ezel – pony hok, varkenshok,kalverhok

-Kalveren / koeien

 konijnen : uitleg over het konijn zoals herkomst, leeftijd, draagtijd,etc. En fokprogramma
Bij het konijnenhok is een binnenhok waar de konijnen in een gedeelte vrij kunnen rondlopen en waar kinderen kunnen zitten en een konijn op schoot kunnen nemen en kunnen aaien. Er staat een apart hok voorde dragende voedster en wanneer de kleine konijntje geboren zijn. Vanuit het binnenhok kunnen de konijnen via een kattenluik naar de buitenren.

– kippen: uitleg over de kippen zoals herkomst, leeftijd, eieren leggen etc. Ook bij de kippen kunnen er in het voorjaar kuikentjes geboren worden. Zodat je meer kan laten zien over de haan, kip en het ei en het kuikentje.

Paarden

Voor eigen gebruik willen we paarden houden, zodat de mensen van de opvang de paarden kunnen verzorgen, borstelen etc. Eventueel willen we kijken in eerste aanzet of het mogelijk is om een paar paardenboxen te verhuren, dit levert iets geld op en zorgt ervoor dat we niet direct hoeven te investeren in paarden en ook de medische kosten niet hoeven te dragen.

Kippen

Varkens
vlees

Schapen
wol en vlees

Geiten
vlees en melk

Koe
melk en vlees

Ezels

Melken zullen we beginnen als er genoeg capaciteit is en we zullen dit op een kleinschalige manier doen.

Wandelen met de ezels ezelinnen melk