Onze plannen

De plannen van een totaal erf zijn 8 jaar geleden bij Richard en Lycke begonnen en volledig uitgewerkt met een locatie in de gemeente Kampen, die de gemeente toen beschikbaar had. Helaas is de gemeente niet verder gekomen en konden de plannen helaas niet starten. De plannen die er liggen zijn ook niet op 1 avond bedacht, maar hier zitten jaren aan besprekingen, ideeën en onderzoek in. Door de boerderij aan het Verlaat 3 te kopen met een juiste bestemming is de weg nu open om met anderen en ook de behoeften van de omgeving het erf op te bouwen en ideeën te verwezenlijken. Inmiddels zijn het zeker niet meer de plannen van Richard en Lycke die verwezenlijkt worden, maar zijn er veel andere ideeën toegevoegd die enorm leven in Appelscha, Oosterwolde en de weide omgeving. Zo was er al 7 jaar de behoefte vanuit de gemeenschap om een gezamenlijke tuin en moestuintjes te starten. Helaas konden deze al 7 jaar geen plek vinden, Ook is er een enquête geweest in 2018 waar naar voren is gekomen dat de bevolking graag een kinderboerderij en speeltuin zouden zien. Deze behoeften van de omgeving zijn inmiddels kleinschalig opgepakt en verwezenlijkt op het erf en lopen al goed. Naast deze lokale behoeften zijn er ook behoeften voor de gemeenschap en de natuur. Om versterking van de natuur in de omgeving op het erf toe te voegen en te versterken hebben wij onder andere de kennis en kunde van Landschapsbeheer Friesland ingezet, zodat de juiste volgende stappen gezet worden voor het erf. Door het erf bio-divers te maken en ecologische tuinen toe te voegen is het erf een grote aanwinst voor de omgeving. Wij willen graag ook op natuurgebied versterkend werken. Onze locatie ligt tussen het Drents Friese woud en Fochtelooerveen. Aan de overkant van de Vaart zijn al de uitlopers van het Drents Friese woud te zien en achter ons weiland de bomen rijen richting het Fochtelooerveen. Wij gaan dan ook in combinatie met Landschapsbeheer Friesland het erf omtoveren tot een bio-divers geheel en dit zorgt ervoor dat net het kleine stukje wat kaal is geworden door de intensieve landbouw weer begroeit raakt en zullen daarnaast extra water voorzieningen toevoegen. Mogelijk kunnen wij door dit voorbeeld ook andere erven in de regio enthousiasmeren om het zelfde te doen. Naast de groenten, bloemen en andere planten zal Landschapsbeheer zorgdragen voor een poel, sloten uitgraven voor extra water en singels aanpoten waaronder een elzensingel en een meidoornhaag met knotwilgen. Ook zal er een grote boomgaard komen met appel, peer, kers, pruim en notenbomen. Hierdoor wordt het erf een landschappelijke en ecologische aanvulling.

Wanneer de subsidies verstrekt worden en de volgende fase gerealiseerd kan worden, zal er tussen juli 2024 en december 2024 een kapschuur, dierenverblijf en andere voorzieningen komen waar gezamenlijke maaltijden genuttigd kunnen worden, educatie gegeven kan worden aan verschillende doelgroepen en een onderkomen voor andere activiteiten. Wanneer er geen activiteiten plaatsvinden kunnen bezoekers van de tuinen hier ook even kunnen uitrusten. Ook zal er een aantrekkelijke speeltuin, verschillende tuinen, die met haar omvang en afwisseling, in de weide omgeving niet te vinden zijn, op het erf gerealiseerd worden. Als wij kijken naar soortgelijke initiatieven trekken die bezoekers uit de weide omgeving straal van + 30 kilometer aan. Doordat de stichting de tuinen, speeltuin en kinderboerderij exploiteert kan er gratis gebruik gemaakt worden van het gehele oppervlak en dit zal dus voor iedereen (ook de minder bedeelden) toegankelijk zijn en een grote aantrekkingskracht hebben op de weide omgeving,. Er zijn meerdere initiatieven die entree vragen en hier onderscheiden wij ons in. De regio wordt op verschillende manieren betrokken. Zo zijn er vrijwilligers, overheid, organisaties, collega’s, dagbesteding, ondernemers, bezoekers betrokken bij onze projecten op het erf. Er zit nu al veel energie in het erf en de plannen. We zijn nu klaar voor de volgende stap. Wij willen graag een plek waar een bijeenkomst gehouden kunnen worden, waar dieren lekker kunnen verblijven en dat planten, struiken en gewassen kunnen groeien en dat de mensen uit de regio en daarbuiten gebruik kan maken van het erf en informatie kan krijgen en kennis bijgebracht wordt.