Stichting

Ons bestuur bestaat inmiddels uit 4 personen:

Richard – voorzitter

Lycke – penningmeester

Caroline secretaris

Martin bestuurslid

Wij dienen het algemene nut en hebben geen winstoogmerk. De bestuursleden worden gecheckt aan integriteitseisen.

De stichting beschikt over het vermogen om idee├źn en activiteiten te realiseren en de bestuursleden staan in dienst van de stichting zonder hier een beloning voor te ontvangen.

Het vermogen zal gebruikt worden voor de zaken die in de missie en doelstelling omschreven staat. Er zal geen grote tegoeden aangewend worden. Wel zal er een reserve voor eventuele verschuldigde huur en andere noodzakelijke kosten in de nabije toekomst aangehouden worden.

Op de homepage staat onze missie en andere informatie gedeeld van onze stichting.

In de afgelopen jaren heeft de stichting geen activiteiten ondernomen en de balans is in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 nihil geweest. Vanaf 2024 worden er activiteiten ondernomen in de stichting en wordt er een deugdelijke administratie bijgehouden. deze zal ook aan het begin van elk kalender jaar gepubliceerd worden van het jaar ervoor. te beginnen in 2025 voor het jaar 2024.

De stichting leeft van giften en gaven. U kunt dan ook ons financieel ondersteunen om onze doelen te realiseren en verder uit te breiden met nog meer mooie activiteiten voor mens, dier en natuur.

Stichting de Tuinen van Appelscha

Verlaat 3

8428RS Fochteloo

NL31RBRB 8842128759

KVK nummer 05086731

info@onzez.org

Statutaire zetel gemeente Ooststellingwerf

RSIN 818516124

Organisaties die ons ondersteunen en een warm hard toe dragen zijn:

Afbeeldingsresultaten voor bloeizone appelscha
Afbeeldingsresultaten voor landschapsbeheer friesland